Zoeken

Medewerkers


Een overzicht van de medewerkers van onze school is als bijlage bij de schoolgids beschikbaar.

Werken bij het Kaj Munk College

Het Kaj Munk College staat bekend om zijn goede sfeer. Dat merk je in de personeelskamer, in de klassen en in de rest van de school. Collega's zijn betrokken bij elkaar en bij de leerlingen, maar ook ouders zijn op een positieve manier betrokken bij de school. Als opleidingsschool begeleiden wij docenten in opleiding en startende docenten op een professionele manier. We werken in teams en dat heeft een positieve invloed op het school- én het werkklimaat. Bovendien maakt dit het mogelijk het werk eerlijk en naar draagkracht te verdelen.

Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van Stichting IRIS. Opleiden en ontwikkelen staat bij Stichting IRIS centraal. Daarom kennen wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide scholingsmogelijkheden. Bovendien zijn er volop loopbaanperspectieven binnen de aangesloten scholen.

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Onze school draagt daarom bij aan het verzorgen van een goede praktijkopleiding voor nieuwe docenten. Wij zijn opleidingsschool voor studenten van onder andere de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Onze school heeft zo al aan veel studenten de mogelijkheid gegeven ervaring op te doen in het onderwijs. Onze nauwe contacten met de lerarenopleidingen leveren ons bovendien nieuwe ideeën en inzichten die het onderwijs ten goede komen.
Werken op onze school? Bekijk het actuele overzicht van onze vacatures.Werken in teams

De school wordt geleid door de schoolleiding, die wordt gevormd door de rector, de acht onderwijskundige teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering. De teamleiders geven elk leiding aan een team van docenten die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen in de desbetreffende klassen. We hebben gekozen voor deze teamstructuur om goed vorm te kunnen geven aan onze ambitie om een warm en duidelijk schoolklimaat te creëren. Integrale leerlingbegeleiding is daarvoor een belangrijk middel. Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. Een team van medewerkers die ieder vanuit hun eigen discipline bijdragen aan een prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.
Vanaf dit schooljaar is de organisatie als volgt ingedeeld:
Rector:   mevr. B. ten Napel
Teamleider 1VH, 2- en 3-havo:   dhr. C. Kooijman
Teamleider 1-, 2- en 3-science/vwo:   dhr. A. Roelink
Teamleider 1-, 2- en 3-technasium:   dhr. B. van Vliet
Teamleider mavo K (1 t/m 4):   dhr. R. van der Kaaij
Teamleider mavo M (1 t/m 4):   dhr. T. Meppelink
Teamleider mavo C (1 t/m 4):   dhr. P. Klein Geltink
Teamleider 4- & 5-havo:   mevr. I.M. Brunt
Teamleider 4-, 5- & 6-vwo:   mevr. I. Prins
Hoofd bedrijfsvoering:   dhr. E. Dekker 

Academische opleidingsschool
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 is het Kaj Munk College onderdeel van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West. We hebben een keurmerk van het ministerie van OCW en de beoordeling ‘goed’. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 komt daar ook de kwalificatie 'Academische Opleidingsschool' bij. Dit betekent dat studenten hun onderzoeksopdracht op het Kaj Munk College kunnen verrichten. Ze worden daarbij ondersteund door onderzoeksdocenten van onze school. Het onderzoek van de studenten zal in de praktijk aansluiten bij onderzoek dat op school al loopt.