Agenda


Een schoolagenda is een speciaal soort agenda hoofdzakelijk bedoeld voor scholieren. In tegenstelling tot een gewone jaaragenda volgt een schoolagenda het leerjaar. Beginnende met de maand augustus/september en loopt hij door tot en met juni/juli zodat het schooljaar van begin tot eind is afgedekt. Een schoolagenda bevat onder meer zelf in te vullen onderdelen die in het algemeen niet in een doorsnee agenda te vinden zijn, zoals een lesrooster en cijferlijst.

Geadviseerde agenda’s

└> 3 weken gratis uitproberen: 1 Blik Online Schoolagenda: https://www.1blik.nl/producten/1blik-online-agenda