Academische Opleidingsschool


Het Kaj Munk College is vanaf het schooljaar 2005/2006 als opleidingsschool onderdeel van de Opleidingsschool Noord-Holland West. Dit is een samenwerkingsverband van een groep scholen uit de regio Noord-Holland West met de opleidingsinstituten UvA, VU, HvA, InHolland, ALO en AHK.

 

Het doel van deze samenwerking is docenten in opleiding beter te begeleiden en samen met de opleidingsinstituten op te leiden tot goede docenten. Dit betekent dat we elk jaar stagiaires begeleiden en nieuwe docenten opleiden. Elke student heeft een stagebegeleider binnen het vak en een schoolopleider die begeleidt binnen de studie en de persoonlijke vorming. Door intervisie wordt er met medestudenten geleerd om te gaan met de uitdagingen binnen het onderwijs en het dichter bij elkaar brengen van de theorie en de praktijk binnen onderwijs. We hebben een keurmerk van het ministerie van OCW en de beoordeling ‘goed’. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 kwam daar ook de kwalificatie ‘Academische Opleidingsschool’ bij. Dit betekent dat studenten hun onderzoeksopdracht op het Kaj Munk College kunnen verrichten. Ze worden daarbij ondersteund door docenten van onze school. Het onderzoek van de studenten zal in de praktijk aansluiten bij onderzoek dat op school al loopt.

 

Zoek je een stageplaats of wil je overleggen over de mogelijkheden binnen onze school om te leren werken in het onderwijs, mail dan naar stagebureau@kajmunk.nl