Aan de slag met jouw talent


Op naar je eigen top!

Kaj Munk is er voor gewone én buitengewone talenten.

 

Ruimte voor jouw talent

Op Kaj Munk proberen we jouw talent te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan:

… talent voor samenwerking
… technisch talent
… creatief talent
… organisatorisch talent
… sociaal talent
… talent voor natuurwetenschappen
… sportief talent
… talent voor talen

 

Kortom, talent om te leren voor het leven, om het juiste diploma te halen.

 

 

Begeleiding voor iedereen

Naast je docenten staat er nog een heel team van begeleiders voor je klaar:

 

Mentor

Je mentor ondersteunt en begeleidt je bij alles wat school en studie te maken heeft, maar eventueel ook bij andere zaken. Hij geeft je naast zijn eigen vak ook één uur mentorles per week.

 

Leerlingmentoren

In de brugklas assisteren twee leerlingen uit de bovenbouw – de zogenaamde leerlingmentoren – de mentor. Zij bouwen een persoonlijke band op met de brugklassers, zodat ze zich snel thuis voelen op Kaj Munk.

 

Teamleider

Je teamleider geeft leiding aan een groep docenten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen in een aantal klassen.

 

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator is (na de mentor) het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij/zij ondersteunt de teamleider bij alle leerlinggerelateerde zaken.

 

Kortom, we doen er alles aan om te zorgen dat je je thuis voelt.

 

 

Ondersteuning voor toptalent

Toptalenten coördinator Miriam Creijghton

En dan zijn er nog speciale faciliteiten voor bijzondere talenten:

 

Topsporters

Bijzondere talenten – bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, dans, of toneel, – krijgen dankzij ons toptalentenbeleid de kans om hun intensieve activiteiten op dat gebied te combineren met een succesvolle schoolloopbaan. Lees hier meer over onze topsporters.

 

(Hoog)begaafde leerlingen

We bieden ook extra begeleiding voor wat we noemen ‘slimme onderpresteerders’: dat zijn (hoog)begaafde leerlingen die thuis en/of op school op de verkeerde manier gemotiveerd worden en/of nauwelijks hebben geleerd hoe ze hun eigen denken, handelen en leren kunnen sturen en controleren. Voor deze leerlingen bieden wij TOP-coaching aan in peergroups, waardoor leerlingen weer leren leren, zelf hun verantwoordelijkheid pakken, zelfvertrouwen krijgen en (weer) met plezier naar school gaan.

 

Kortom, we bieden toptalenten alles wat nodig is om optimaal te presteren.

 

Lees hier meer over in ons schoolmagazine 2021.