Waarom kiezen voor het Kaj Munk College?


WARM EN DUIDELIJK

Op het Kaj Munk College heerst een prettige, warme sfeer. Je voelt je welkom. Leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige, ontspannen manier met elkaar om. Er is veel persoonlijke aandacht voor elkaar. Leerlingen krijgen veel ruimte. Maar niet alles kan: we geven ook duidelijke grenzen aan en we accepteren het niet als die overschreden worden.

 

IDENTITEIT

Het Kaj Munk College is een protestants-christelijke school met een open karakter. De waarden en normen uit de protestants-christelijke traditie vinden wij belangrijk. Tolerantie, respect en verantwoordelijkheid, voor jezelf, de mensen en de wereld om je heen vormen het vertrekpunt in de manier waarom we met elkaar omgaan op school. En soms ook buiten school, verder weg. Dat wordt concreet in diverse projecten rond de christelijke feestdagen en in bijvoorbeeld het stimuleren van vrijwilligerswerk door de leerlingen. Ook zetten wij ons op het Kaj Munk College al enkele jaren in voor maatschappelijke stages door leerlingen uit laag 3 (havo en vwo, Science en Technasium).

 

TEAMS

Om onze ambitie van een ‘warm en duidelijk’ leerklimaat te realiseren werken we in teams. Een vaste groep docenten onder leiding van een teamleider is verantwoordelijk voor een beperkt aantal klassen. Leerlingen zijn daardoor beter in beeld en eventuele problemen in een klas of met individuele leerlingen komen we sneller op het spoor. Elk team pakt op deze manier de zaken gezamenlijk en effectief aan. Daar profiteren de leerlingen van.

 

RELATIE, INVLOED EN VEILIGHEID

Deze drie woorden zeggen veel over onze kernwaarden. Leren lukt het beste als je je prettig voelt, dat wordt ook aangetoond door onderzoek. Daarom werken we actief aan een goede, positieve werksfeer in de klassen. We vragen van iedereen, leerlingen, docenten en andere medewerkers, om daaraan bij te dragen. Enquêtes tonen aan dat leerlingen zich veilig voelen op onze school.

 

TALENTONTWIKKELING

Wij geven ruimte aan het talent van onze leerlingen. Talent om te leren voor het leven, om het juiste diploma te halen. Sociaal talent, organisatorisch talent, technisch talent. Talent voor samenwerking. Talent op creatief gebied: voor toneel, voor dans, voor zang of muziek, voor beeldende kunst. Talent op het gebied van natuurwetenschappen. Talent voor taal. Op allerlei manieren stimuleren we de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 

TOPTALENTEN

Bijzondere talenten, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel of sport, krijgen dankzij ons toptalentenbeleid de kans om hun vaak intensieve activiteiten op dat gebied te combineren met een succesvolle schoolloopbaan.

 

Leerlingenraad

Als je brandende vragen hebt en je hier graag antwoord ontvangt van iemand die nu op school zit en de brugklas al gedaan heeft, stel deze dan aan de leerlingenraad. Je kan de vraag aan de leerlingenraad mailen via: Leerlingenraad@kajmunk.nl