Zoeken

Toelating

Voor het toelaten en plaatsen van een leerling gaan wij uit van het basisschooladvies. Dit is het enige criterium dat wij hanteren. Met alle leerkrachten hebben we overleg over het advies en de mogelijkheden tot plaatsen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen er vanuit gaan dat ze aangenomen worden in een vwo brugklas (een science-technasium brugklas of academics & arts brugklas). Voor toelating tot de science-technasium brugklas gelden aanvullende eisen. De toelatingscommissie beoordeelt bij twijfel of je toegelaten wordt en voor welke klas dit het geval is.

Hebben jij of je ouders vragen over het toelatingsbeleid van het Kaj Munk College, dan is het mogelijk een gesprek aan te vragen met een van de hiervoor verantwoordelijke teamleiders: de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl) of de heer R. Claassen (r.claassen@kajmunk.nl).

Om toegelaten te worden tot de vwo science-technasium brugklas:
· heb je vwo advies nodig
· schrijf je een motivatiebrief waaruit duidelijk wordt dat je interesse uitgaat naar de beta profilering
Het model voor de motivatiebrief en het aanmeldingsformulier kun je hier downloaden. Deze motivatiebrief dient vóór 15 maart 2019 samen met het aanmeldingsformulier in ons bezit te zijn. Plaats nemen in de Science-Technasium klas gebeurt voor ten minste één schooljaar.

Bovenstaande informatie geldt voor het schooljaar 2019/2020.