Zoeken

Rekenonderwijs

Reken info algemeen

Tot 1 januari 2020 is er nog geen duidelijkheid over de verplichting van de landelijke rekentoets binnen het vo.

Het voorstel vanuit de regering is om de rekentoets af te schaffen en de rekenstof te integreren in het vak wiskunde. Voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben is het voorstel om een rekentoets verplicht te stellen zonder dat dit meetelt voor de slaag-zak regeling. Dit om te zorgen dat het vervolgonderwijs inzicht heeft in de rekenvaardigheden van deze leerlingen. 

Actuele informatie is te vinden via www.steunpunttaalenrekenenvo.nl

Rekenen is verdeeld in niveaus en domeinen:Rekenen bevat de domeinen:

• Getallen (uitgebreid)
• Verhoudingen
• Meetkunde
• Verbanden

Op het Kaj Munk College testen wij alle leerlingen 2 x per jaar

* Alle brugklassen maken een begin- en eindtest met Diacijfer. * 2B, 2V, 2H, 2M, 2S, 2T en 3M testen wij op 2F niveau. * 3V, 3H, 3S, 3T, 4H, 4V en 5V testen wij op 3F niveau. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun rekenniveau op peil houden voor een goede aansluiting naar mbo, hbo of universiteit.

 In de brugklassen B, H/M, V/H en T wordt aandacht besteed aan rekenen. Dit staat in het rooster bij het vak wiskunde. Vanaf klas 2 zal de rekenstof geïntegreerd aangeboden worden binnen de lessen wiskunde, in de bovenbouw ook bij andere vakken zoals natuurkunde, economie of biologie.

Alle leerlingen worden dringend geadviseerd om regelmatig te oefenen met rekenen. • Dit kan door aanmelding bij www.beterrekenen.nl Dagelijks worden er een viertal opgaven op het vooraf gekozen niveau (1F, 2F, 3F) naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Er volgt direct antwoord en verwijzing naar uitleg. • Via Google is er heel veel te vinden op rekenoefengebied

• Oefenen ook op een praktische manier thuis gebeuren, bijv. kamer opmeten als er nieuwe vloerbedekking komt, een recept omzetten naar een ander aantal personen, een planning maken van de prijs van een aantal boodschappen, meekijken in een tabel bij het boeken van een vakantie, enz..

Voor informatie daarover kan er contact worden opgenomen met rekenen@kajmunk.nl.

Toptalenten

Beschik jij over een uitzonderlijk talent?

Het Kaj Munk College wil leerlingen met een aantoonbaar uitzonderlijk talent de mogelijkheid bieden dit te combineren met de opleiding op het Kaj Munk College. Bijvoorbeeld als je een talent bent op het op het gebied van sport, muziek of dans. Uiteraard moet je wel kunnen aantonen met een officieel schrijven van je ouders en je begeleider, trainer of de bond dat je over dit bijzondere talent beschikt en je hiervoor veel trainingsuren maakt.

Lees het document over toptalentenbeleid om meer te weten te komen over het toptalentenbeleid op het Kaj Munk College. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de toptalentencoördinatoren via toptalenten@kajmunk.nl.

Dit zijn: mevrouw Creijghton (CRE) en meneer Bakker (BAR). Klik hier als je een toptalent bent en extra verlof wilt opnemen ten behoeve van de ontwikkeling van je talent.

   Topsportvriendelijke school

Het Olympisch Netwerk Noord-Holland (www.onnh.nl) heeft het Kaj Munk College in Hoofddorp het predikaat “Topsportvriendelijke school” verleend.
Topsportviendelijke scholen voldoen aan een aantal criteria die door het Olympisch Netwerk zijn opgesteld. Zij benutten de eigen beleidsruimte optimaal om toptalenten op het gebied van sport de gelegenheid te bieden hun sportieve talent te combineren met school. Het toptalentenbeleid dat het Kaj Munk College al jaren hanteert, voldoet ruimschoots aan deze criteria. Het toptalentenbeleid van de school geldt ook voor leerlingen met toptalenten op andere gebieden, zoals muziek, dans of toneel. Het Kaj Munk College is één van de eerste scholen in Noord-Holland die voor het predikaat in aanmerking is gekomen.