Zoeken

Toelating

Voor het toelaten en plaatsen van een leerling gaan wij uit van het basisschooladvies. Dit is het enige criterium dat wij hanteren. Met alle leerkrachten hebben we overleg over het advies en de mogelijkheden tot plaatsen.
Leerlingen met een vmbo-t advies kunnen er vanuit gaan dat ze aangenomen worden in een mavo brugklas. Voor toelating tot de mavo bètadesignklas gelden aanvullende eisen. De toelatingscommissie beoordeelt bij twijfel of je toegelaten wordt en voor welke klas dit het geval is.
Hebben jij of je ouders vragen over het toelatingsbeleid van het Kaj Munk College, dan is het mogelijk een gesprek aan te vragen met een van de hiervoor verantwoordelijke teamleiders: de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl) of de heer R. Claassen (r.claassen@kajmunk.nl).


Om toegelaten te worden tot de mavo bètadesign brugklas:
· heb je een vmbo-t advies nodig
· schrijf je een motivatiebrief waaruit duidelijk wordt dat je interesse uitgaat naar de profilering
· blijkt uit het onderwijskundig rapport van je basisschool dat je qua inzet, intelligentie en belangstelling voldoende mogelijkheden hebt om naast de verplichte lessen het extra programma te doen

Het model voor de motivatiebrief en het aanmeldingsformulier kun je hier downloaden. Deze motivatiebrief dient vóór 15 maart 2019 samen met het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport in ons bezit te zijn.

Plaats nemen in deze klas gebeurt voor ten minste één schooljaar. Tussentijds overstappen naar een ‘gewone’ brugklas is in principe niet mogelijk.

Bovenstaande informatie geldt voor het schooljaar 2019/2020.