Zoeken

Faciliteiten

Het Kaj Munk College is een Universumschool en wil leerlingen inspirerend bèta-onderwijs bieden. Voor deze regio zijn wij hiermee uniek. We hebben dan ook veel praktijklokalen waar je als leerling uitgedaagd wordt om nieuwsgierig te zijn en onderzoek te doen. In ons nieuwe gebouw ‘Het Paviljoen’ is zelfs een hele etage ingericht met praktijklokalen. Er zijn labs, biologie-, natuurkunde- en scheikunde praktijklokalen. In de nieuwe O&O-werkplaats lijkt het wel of je in een ontwerpstudio terecht bent gekomen en vergeet je helemaal dat je op school bent. Sterker nog, op het dak staan zonnepanelen en een windturbine en er staat een sterrenkoepel waar zelfs ’s nachts lesgegeven wordt! En met wifi in het hele gebouw wordt er volop met laptops gewerkt. We zijn dus ontzettend trots op wat we op het Kaj Munk College allemaal kunnen doen! 

Mediatheek

Als leerling van deze school kun je gratis gebruik maken van de mediatheek. Je vindt hier o.a. leesboeken, informatieve boeken, tijdschriften, dvd's, computers en werkplekken. De mediatheek is iedere schooldag geopend van 08.15 uur tot 16.05 uur (ook in de pauzes).

Zoeken in de catalogus kun je online, ook thuis, via deze link: http://kajmunk.auralibrary.nl/auraic.aspx.
Je kunt hier ook al je mediatheekzaken regelen. Daarvoor moet je wel een account aanmaken. Je lenerscode is gelijk aan je stamnummer en is te vinden in Magister. Ook is het mogelijk om een app te downloaden.

Je kunt dan op school, thuis, altijd en overal:

 • Zoeken in de catalogus
 • Online reserveren
 • Online verlengen
 • Jouw leenhistorie bekijken
 • Zelf recensies schrijven

Uitgebreide informatie over de mediatheek vind je in Magister via ELO -> Bronnen -> Informatie voor leerlingen.

Voor vragen kun je ook mailen naar mediatheek@kajmunk.nl.

Ouderbijdrage

Wat de hoogte van de ouderbijdragen zal zijn voor elk schooljaar wordt door de schoolleiding jaarlijks besproken met de oudergeleding van de MR. Ook waaraan deze besteed gaan worden is onderwerp van gesprek, alsmede de verantwoording van de bestedingen. Het beleid is er op gericht om de ouderbijdrage niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk.

Het studielokaal

Het Studielokaal is een instituut dat huiswerkbegeleiding verzorgt en dat zich onderscheidt van andere huiswerkinstituten, door de samenwerking met de scholen waar wij werken. Wij hebben geen eigen locaties en werken enkel op de schoollocaties van onze leerlingen. Onze huiswerkbegeleiding is alleen toegankelijk voor de leerlingen van de betreffende school waar wij werken.
De scholen waar wij onze diensten aanbieden, hebben er voor gekozen een samenwerking aan te gaan met Het Studielokaal vanwege onze ervaring en de integratie met de schoolorganisatie. De school biedt ons het gebruik van de faciliteiten van het gebouw en de organisatie aan. Wij leggen periodiek verslag over de vorderingen van de leerlingen, niet alleen aan u als ouder, maar ook aan de docenten, mentoren en teamleiders. We sluiten aan op de lestijden van de school en doen dat ook ingeval van verkorte roosters, activiteitenweken en toetsweken. Onze communicatielijnen met docenten, mentoren, maar ook bijvoorbeeld de zorgcoördinator zijn kort en krachtig. Onze zelfevaluaties, middels onder andere tevredenheidsenquêtes onder ouders en leerlingen, zijn jaarlijks onderwerp van gesprek met de schoolleiding van de school van uw kind. Als ouder is kiezen voor Het Studielokaal dus niet moeilijk, omdat de school van uw kind ook al voor ons heeft gekozen.

Het Studielokaal biedt de volgende voordelen:

 • Bekende en veilige omgeving voor uw kind
 • Geen extra reistijd
 • Bekendheid met de schoolorganisatie
 • Persoonlijke bekendheid met de mensen achter de schoolorganisatie: de docenten, mentoren en afdelingsleiders
 • Goede aansluiting op lestijden van de leerlingen, ook bij verkorte roosters
 • Onze leerlingen komen uit dezelfde klassen, hebben dezelfde docenten en mentoren, werken met dezelfde boeken en hebben dezelfde toetsen op dezelfde momenten. Dat maakt het begeleiden van de leerlingen voor ons overzichtelijk en effectief
 • Snelle verwijzing van leerlingen door docenten, mentoren naar Het Studielokaal zonder wachttijden
 • Inzage in de cijferregistratie van de school
Het Studielokaal is aanwezig van maandag t/m vrijdag. Leerlingen van zowel de onderbouw als de bovenbouw van het havo/vwo kunnen gebruik maken van de huiswerkklas. Aanmeldingsformulieren voor deelname aan de huiswerkklas en meer informatie zijn te vinden op de website van het Studielokaal: www.hetstudielokaal.nl

SLIM

Nieuwe manier van software bestellen bij Slim.nl vanaf 10 november 2017:

 • Ga naar www.slim.nl
 • Klik op [INLOGGEN]
 • Dit scherm verschijnt:

 • Klik hier op [INLOGGEN] onder Kennisnet
 • Typ in het lege vlak dat je daarna krijgt: Kaj Munk (Magister)
 • Vink [ONTHOUDEN] aan
 • Klik op [VERDER]
 • Log in met je schoolgegevens
  • Leerlingen = 12 karakters van de naam + wachtwoord = 5 cijfers
  • Personeel = afkorting + wachtwoord
 • En je kunt je software bestellen

Mocht e.e.a. niet lukken laat het weten via: zan@kajmunk.nl